Про нас

Навчальний центр «СПАРТА» ТОВ «Клінінг Гармонія Безпека плюс» - є структурним підрозділом і забезпечує реалізацію права громадян на формальне та неформальне здобуття професійно-технічної освіти та підготовку кваліфікованих робітничих кадрів, за програмами професійно–технічного навчан ня, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Навчальний центр «СПАРТА» не є юридичною особою.

Навигація